Chính sách đền bù

HÀNG LẺ

- Với những mặt hàng kuaidi có giá trị dưới 200 tệ/kuaidi: Nếu quá trình vận chuyển bị mất ( hải quan làm thuế thu lại, thất lạc… ), công ty sẽ đền bù 100% giá trị hàng hoá.

- Với những kuaidi có giá trị trên 200 tệ /kuaidi:

+ Hàng có bảo hiểm: Khi khách hàng mua gói Bảo Hiểm 5% tổng bill (giá trị thực của đơn hàng có xác nhận đảm bảo) thì khi phát sinh hỏng, mất thì được đền 100% giá trị hàng hoá bị mất hoặc hỏng do quá trình vận chuyển.

+ Hàng không có bảo hiểm: Khi thất lạc, công ty đền từ 20-50% giá trị hàng hoá (tuỳ từng trường hợp cụ thể).

 

HÀNG LÔ

- Đối với hàng lô đã mua bảo hiểm 5%: Khi thất lạc, công ty sẽ đền bù 100% giá trị hàng hoá.

- Đối với hàng lô không mua bảo hiểm: Khi thất lạc công ty sẽ đền bù số tiền bằng 5 lần cước vận chuyển hoặc 30-50% giá trị hàng tuỳ trường hợp cụ thể.

 

LƯU Ý:  Trong quá trình vận chuyển hàng hóa phải đóng gói đúng quy cách đặc biệt là đối với hàng dễ vỡ, dễ hỏng, hàng nhạy cảm, hàng giá trị cao. Hàng đóng gói không đúng quy cách bị vỡ, hỏng thì công ty sẽ không đền bù.